ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Τα δίδακτρα εξοφλούνται κατά την εγγραφή του σπουδαστή έως και μία ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 • Οι σπουδαστές μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό των διδάκτρων, με μετρητά ή να τα καταθέσουν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του Lalisi.gr. Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, παρακαλείσθε να αποστέλλετε το αποδεικτικό συναλλαγής.
 • Για κάθε πρόγραμμα μαθημάτων έχουν επιλεγεί τα βιβλία που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο εκμάθησης. Τα βιβλία δεν αποτελούν μέρος των διδάκτρων.
 • Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις ώρες που απαιτείται για κάθε επίπεδο μέσα σε διάστημα συνεχόμενων εβδομάδων.
 • Μετά την εγγραφή σε ομαδικό πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή. Οι σπουδαστές θα πρέπει να εγγράφονται στα τμήματα ανά επίπεδο με την σειρά που ορίζει το πρόγραμμα μαθημάτων.
 • Τα μαθήματα γίνονται κατόπιν συνεννόησης αν πρόκειται για ατομικά. Στην περίπτωση των ομαδικών τμημάτων, τα εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθορίζεται από εμάς και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών.
 • Μαθήματα που ακυρώνονται χωρίς υπαιτιότητα του Lalisi.gr δεν αναπληρώνονται και τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 • Οι σπουδαστές που απουσιάζουν δεν δικαιούνται την επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει.
 • Μαθήματα που συμπίπτουν με επίσημες αργίες δεν αναπληρώνονται.
 • Σε σπουδαστές που ειδοποιούν τη Γραμματεία ότι θέλουν να διαγραφούν πριν από την έναρξη του τρίτου μαθήματος, επιστρέφεται το 50% των διδάκτρων, μόνο εφόσον έχουν εξοφλήσει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό των διδάκτρων και επιδείξουν την σχετική απόδειξη.
 • Επανειλημμένη ανάρμοστη συμπεριφορά συνεπάγεται διαγραφή του μαθητή από το τμήμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι μαθητές δεν δικαιούνται την επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβάλει.
 • Σε περίπτωση που λειτουργήσει τμήμα, χωρίς να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 7 μαθητών, το πρόγραμμα πραγματοποιείται με μείωση μίας ώρας/εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σημαντικής μείωσης της δυναμικής του τμήματος.

Εγγραφές

 • Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που επιθυμούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κατά την εγγραφή τους.
 • Όλοι οι νέοι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα απαραίτητα χαρτιά που θα του δοθούν από τη Γραμματεία. 

Καθυστέρηση Εγγραφών:

Ένας μαθητής μπορεί να ενταχθεί σε ομαδικό τμήμα που έχει ήδη ξεκινήσει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν δεν έχει καλυφθεί το 1/5 του αριθμού των μαθημάτων του τμήματος από την έναρξη έως την ημέρα εγγραφής του σπουδαστή.
 • Εάν πληροί όλες τις προϋποθέσεις εγγραφής στο τμήμα.
 • Ένας μαθητής μπορεί να υποβάλει αίτημα για καθυστερημένη εγγραφή σε ένα τμήμα υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται όλες οι παραπάνω συνθήκες. Με την έγκριση του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου του Προγράμματος και τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή του τμήματος λαμβάνεται η τελική απόφαση η οποία ανακοινώνεται στο μαθητή από τη Γραμματεία. 

Μη εγγεγραμμένοι μαθητές:

 Δε θα επιτραπεί σε κανένα σπουδαστή η ένταξη στα τμήματά μας χωρίς να έχει εγγραφεί και να έχει καταβάλει το αντίστοιχο ποσό διδάκτρων. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

 • Οι μαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς ένα τμήμα, θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τη Γραμματεία.
 • Για εκπαιδευτικούς λόγους, συστήνουμε στους μαθητές, η παρακολούθηση ενός τμήματος να γίνεται από την έναρξή του, ειδικά εάν πρόκειται για τμήμα Αρχαρίων. Ωστόσο, εάν κάποιος επιθυμεί να εγγραφεί σε τμήμα μετά από την ημερομηνία έναρξης, θα πρέπει να ακολουθήσει τις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.
 • Αν θεωρείτε ότι δεν ενταχθήκατε στο σωστό τμήμα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον καθηγητή σας ως το τρίτο μάθημα, προκειμένου να γίνει εκ νέου αξιολόγηση του γλωσσικού σας επιπέδου.
 • Οι μαθητές καταβάλλουν το συνολικό ποσό των διδάκτρων, ανεξάρτητα από τις ώρες παρακολούθησης.